White label

White Label is de muziektheaterproductie dat werd uitgevoerd in het seizoen 2011/2012, in opdracht van stichting Le Culte.

 

In de voorstelling werkte Anne van Slageren samen met Bruce Cerew, een in Nederland wonende West-Afrikaanse schrijver. Gebaseerd op hun beider in West-Afrika gewortelde levens, maakten zij een stuk over identiteit, verbondenheid, verschil tussen zwart en blank, aanpassing en anders zijn.
 
Aan deze voorstelling werkten verder mee: Javier López Piñón (regisseur), Riemer de Jong (spelbegeleider) en Marleen Wind (techniek).

In het programma 'Cunera' van RTV Noord

De voorstelling White Label, is mede mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Trailer